เรื่องเล่าจากผู้โดยสาร เมื่อต้องเปลี่ยนพาสปอร์เล่มใหม่ และวีซ่ายังติดในเล่มเก่า
06/05/2017 15:48 Views: 21190
 
วันนี้มีเรื่องเล่าที่ค่อนข้างเป็นประโยชน์กับผู้เดินทางได้ไม่มากก็น้อย จากคุณ "เมย์" ผู้โดยสารของบริษัทฯ ที่อนุญาติให้เรามาถ่ายทอดเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้โดยสารทุกท่าน ว่าด้วยเรื่อง "เปลี่ยนพาสปอร์ตเล่มใหม่ และวีซ่าเก่า"

เนื่องจากคุณเมย์ จำเป็นต้องบินไปเยอรมันด่วน และมีวีซ่าที่เป็นประเภทเดินทางหลายครั้งอยู่แล้ว แต่เมื่อมาตรวจหนังสือเดินทางดูปรากฎว่า กำลังจะหมดอายุ ซึ่งไม่สามารถใช้เดินทางได้ เลยต้องไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ทางที่กรมการกงศุล แนะนำให้ ทำ Endorsement  คือ การรับรองสถานะวีซ่าทั้งหมด ในเล่มเก่า เพื่ออิงกับเล่มใหม่

หน้าตาแบบนี้ครับเนื่องจากการเดินทางค่อนข้างเร่งรีบ ในอีกวันสองวันที่จะถึง แต่ทางผู้โดยสารได้ทำการ ตรวจสอบไปยังสถานทูตเยอรมันที่ได้วีซ่า ปรากฎว่า สถานฑูติ บอกว่าต้องทำ Endorsement วีซ่า ด้วยเช่นกัน  การทำแก้ไขมาเล่าใหม่นี้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และ จำเป็นต้องใช้เอกสารบางตัว เหมือนกับการขอวีซ่าใหม่ 

ผู้โดยสารไม่มีเวลาขนาดที่จะทำเอกสารตามขั้นตอนดังกล่าว  และได้ทำการเข้าไปยังสถานทูตโดยตรงเพื่อสอบถามถึงกรณีนี้ "สถานทูต ได้แจ้งว่า ความจริงแล้วไม่จำเป็น ต้อง endorse visa ให้ทำเฉพาะแค่หนังสือเดินทางก็ได้แล้ว

แต่ที่ถูกต้องคือต้องยื่น endorse ให้มันถูกต้องด้วย กรณีของคุณเมย์ไม่ทัน ทำตามขั้นตอนเลยตัดสินใจไปเช็คอิน โดยใช้หลักการแค่ endorse แค่หนังสือเดินทางอย่างเดียว

ในขั้นตอนการเช็คอินไม่มีปัญหาแต่อย่างใด และไม่มีปัญหาในการเข้าเมืองด้วย  อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้โดยสารที่หนังสือเดินทางหมดอายุ ขอให้ท่านตรวจสอบกับสถานทูต เรื่องวีซ่าทุกครั้งว่า endorse หนังสือเดินทางเพียงพอหรือไม่ที่จะเดินทาง หรือต้องทำ endorse วีซ่าด้วย เพื่อป้องกันความล่าช้าในการเดินทางต่อไป

ขอขอบคุณคุณเมย์อีกครั้งที่เล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้ทางเราครับ

แผนกบัตรโดยสารและราคา
www.kmt.co.th

Read more...


Read more...