Airbus ลงนามสัญญาปรับปรุงห้องโดยสารบนฝูงบิน A320 ของการบินไทย
29/05/2024 09:15 Views: 89
 
Airbus ลงนามสัญญาปรับปรุงห้องโดยสารบนฝูงบิน A320 ของการบินไทย


Airbus ได้ลงนามข้อตกลงกับสายการบินไทย เพื่อปรับปรุงฝูงบิน A320ceo จำนวน 20 ลำ โดยจะมีการติดตั้งที่นั่งชั้นธุรกิจที่สามารถปรับเอนนอนได้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของ Airbus ที่มีการปรับปรุงห้องโดยสารเครื่องบินลำตัวแคบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


ด้วยข้อตกลงดังกล่าว Airbus Services จะจัดการติดตั้งที่นั่งชั้นธุรกิจ 12 ที่นั่งบนเครื่องบิน A320ceo แต่ละลำ ที่นั่งเหล่านี้จะมีพนักพิงที่ปรับเอนได้สูงสุดถึง 8 นิ้ว ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถนั่งในท่าที่สบายยิ่งขึ้น โดยโครงการปรับปรุงมีกำหนดเริ่มดำเนินการภายในสิ้นปีนี้


เมื่อการปรับปรุงเสร็จสิ้น เครื่องบิน A320ceo จะเปลี่ยนไปให้บริการใน 2 ชั้นโดยสาร ประกอบด้วยที่นั่งชั้นธุรกิจ 12 ที่นั่ง และที่นั่งชั้นประหยัด 144 ที่นั่ง ซึ่งจะยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารในทุกชั้นโดยสาร การเปลี่ยนแปลงนี้ต่างจากการจัดที่นั่งแบบเดิมที่เป็นชั้นประหยัดทั้งหมด ซึ่งมีที่นั่งระหว่าง 168 ถึง 174 ที่นั่ง


ปัจจุบัน การบินไทยมีฝูงบินแอร์บัสที่มีทั้งความทันสมัยและหลากหลาย ประกอบด้วยเครื่องบิน A320 จำนวน 20 ลำ เอ330-300 (A330-300) จำนวน 3 ลำ และเอ350-900 (A350-900) จำนวน 20 ลำ


แผนกบัตรโดยสารและราคา

www.kmt.co.th 

Read more...


Read more...