การบินไทย เปิดเบอร์ 02 3561166 เพื่อรองรับผู้โดยสารมีปัญหา สนามบินโอซาก้า
06/09/2018 11:09 Views: 986
 
การบินไทย เปิดเบอร์ 02 3561166 เพื่อรองรับผู้โดยสารมีปัญหา สนามบินโอซาก้า
สืบเนื่องจากการมีการยกเลิกเที่ยวบินเข้าออก โอซาก้า อันเป็นเหตุมาจากพายุใต้ฝุ่น "เซบี" ทำให้มีสายเรียกเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินดังกล่าว

ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารของการบินไทย ในเส้นทางไปกลับโอซาก้า ที่ระบุวันเดินทาง 3-15 กันยายน 2561 ทางสายการบินไทยจะอำนวยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่นแปลงบัตรโดยสาร  และสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังเส้นทางอื่นๆ ได้แก่ นาริตะ และ ฮาเนดา นาโกยา ฟุกุโอกะ ซัปโปโร ได้

โดยผู้โดยสารจะต้อง ชำระส่วนต่างเอง กรณีเส้นทางไหนที่มีส่วนต่างราคาตั๋วเกิดขึ้น แต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม Reissue เป็นต้น โดยทั้งหมดจะต้องยึดเงื่อนไขตั๋วเดิมเป็นหลักด้วย

ทั้งนี้ ทางสายการบินไทยได้เปิดเบอร์พิเศษขึ้นมา เพื่อเป็นการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ที่เบอร์ 023561166 และเบอร์  023561111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารผ่าน kmt.co.th สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ที่เบอร์ 026426865 ได้ในเวลาทำการต่อไป

แผนกบัตรโดยสารและราคา
www.kmt.co.th


Read more...


Read more...