ญี่ปุ่น เปิดอีก 3 สนามบินรองรับเที่ยวบินนานาชาติ
23/06/2022 15:45 Views: 54
 
ญี่ปุ่น เปิดอีก 3 สนามบินรองรับเที่ยวบินนานาชาติ


ประเทศญี่ปุ่น ประกาศ เปิดสนามบินรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ อีก 3 แห่ง 

ได้แก่ สนามบินเซนได , สนามบินฮิโรชิมา และสนามบินทาคามัตสึ 


ตอนนี้ ญี่ปุ่นเปิด 3 สนามบินหลักที่เป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศที่สำคัญ 

เช่น สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ และสนามบินคันไซ 


และกำลังจะเปิดรองรับเที่ยวบินต่างประเทศเพิ่มเติมอีก 2 สนามบิน 

อย่าง สนามบินนิวชิโตเสะ และ สนามบินนาฮะ ตามลำดับ

ซึ่งเท่ากับว่าภายในเดือนกรกฎาคม ญี่ปุ่นจะมีทั้งหมด 8 สนามบินที่รองรับเที่ยวบินต่างประเทศ 


อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยังคงจำกัดจำนวนผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ วันละ 20,000 คน 

ซึ่งนับรวมถึงพลเมืองญี่ปุ่นที่เดินทางกลับด้วย


แผนกบัตรโดยสารและราคา
Read more...


Read more...