ตั๋วแวนคูเวอร์ - กรุงเทพฯ การบินไทย Code share
23/06/2022 14:29 Views: 691
 
ตั๋วแวนคูเวอร์ - กรุงเทพฯ การบินไทย Code share✈️🤩ใครหาตั๋วกลับกรุงเทพฯ ช่วงนี้จากแวนคูเวอร์ TG Code share 

บินร่วมสายการบินอื่น ราคาถูก เริ่มต้น 28,900 บาท ขาเดียวจากแวนคูเวอร์  (รวมภาษี)  


🎫 ราคาตั๋ว รวมน้ำหนัก กระเป๋า 2 ชิ้น ชิ้นละ 23 กก. 🧳

แต่ละวันมีที่จำกัดให้ตรวจสอบทุกครั้งก่อนจองค่ะ


สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ 026426865 อัตโนมัติ 

หรือผ่านระบบสำรองที่นั่ง www.kmt.co.th ได้ตลอดเวลาทำการ

Read more...


Read more...