การบินไทย เปิดเส้นทางใหม่สู่เจดดาห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย เริ่ม 19 ส.ค. 65
22/06/2022 11:37 Views: 76
 
การบินไทย เปิดเส้นทางใหม่สู่เจดดาห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย เริ่ม 19 ส.ค. 65


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเส้นทางบินใหม่สู่เจดดาห์ ซาอุดีอาระเบีย     

โดยกำหนดการเดินทาง สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน โดยบินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นี้


สำหรับเส้นทางเจดดาห์มีเที่ยวบินดังนี้ 

  • เที่ยวบินที่ ทีจี 503 เส้นทาง กรุงเทพฯ - เจดดาห์ ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 18.45 .  ถึงเจดดาห์ เวลา 22.40 . (เวลาท้องถิ่น)
  • เที่ยวบินที่ ทีจี 504 เส้นทาง เจดดาห์ – กรุงเทพฯ ออกจากเจดดาห์ เวลา 00.40 . (เวลาท้องถิ่น)  ถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.10 .

การเปิดเส้นทางบินดังกล่าว เป็นการขานรับความสำเร็จในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ 

ไทย-ซาอุดีอาระเบีย ถือเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริม และสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ 

การค้า และการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ 


ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียได้รับขนาดนามว่าเป็นประตูสู่นครเมกกะที่ชาวมุสลิมไปแสวงบุญ 

และเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อสู่เมืองอื่นๆ ในตะวันออกกลาง  ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับการท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวไทยในอนาคตอีกด้วย 


www.ktm.co.th 

แผนกบัตรโดยสารและราคา
Read more...


Read more...