ด่วน ! การบินไทยขึ้นค่าเชื้อเพลิง เริ่ม 11 กรกฎาคม 2565
17/06/2022 17:44 Views: 132
 
ด่วน ! การบินไทยขึ้นค่าเชื้อเพลิง เริ่ม 11 กรกฎาคม 2565

ด่วน สายการบินไทยประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง Fuel Surchage  หรือ YQ ทุกเส้นทางสำหรับบัตรโดยสารระหว่างประเทศ โดยมีผลสำหรับการออกบัตรโดยสารที่ออกตั๋วตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2022 นี้เป็นต้น สำหรับผู้ที่มีการจองไว้และยังไม่ออกตั๋วขอให้ประสานการออกตั๋วภายในวันที่ 10 ก.ค. 2022 เพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นราคาดังล่าวwww.ktm.co.th 
แผนกบัตรโดยสารและราคา
Read more...


Read more...