ด่วน สายการบินกาต้าแอร์เวย์ จะทำการปรับราคาตั๋วอีกระลอกในวันที่ 20 มิถุนายน 2022
16/06/2022 12:24 Views: 111
 
ด่วน สายการบินกาต้าแอร์เวย์ จะทำการปรับราคาตั๋วอีกระลอกในวันที่ 20 มิถุนายน 2022


สืบเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นปัจจัยทำให้สายการบินจะต้องปรับราคาบัตรโดยสารขึ้น โดยสายการบินจะทำการปรับขึ้นทั้งชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ ชั้นหนึ่ง และทุกราคาโปรโมชั่น และราคาแบบปกติ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย นี้ โดยขอให้ผู้โดยสารที่มีตั๋วที่จองไว้ให้ทำการออกบัตรโดยสารให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2022


ปัจจุบัน สายการบินกาต้าแอร์เวย์ ได้ทำการบินจากประเทศไทย และเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา ประเทศกาต้า โดยครอบคลุมกว่า 70 จุดหมายปลายทางทั่วโลก


www.ktm.co.th 
แผนกบัตรโดยสารและราคา


Read more...


Read more...