สายการบินแควนตัส แจ้งปรับราคาบัตรโดยสาร
13/06/2022 13:56 Views: 101
 
สายการบินแควนตัส แจ้งปรับราคาบัตรโดยสาร

สายการบินแควนตัส จะปรับราคาตั๋วโดยสารขึ้น ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้โดยสารที่ยังไม่ได้ออกตั๋ว สามารถออกตั๋วภายในวันที่ 14 มิถุนายน โดยเป็นราคาปัจจุบัน 

ตั๋วที่ออกตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปจะต้องใช้ราคาใหม่
 
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่เบอร์ 02 632 6611 - 14
หรืออีเมลล์ qantas-bkk@holidaytours.net

www.kmt.co.th
แผนกบัตรโดยสารและราคา
 
Read more...


Read more...