ไทยสไมล์ ดอนเมือง ภูเก็ต เปิดให้บริการแล้ว อย่างเป็นทางการ
24/05/2022 16:33 Views: 55
 
ไทยสไมล์ ดอนเมือง ภูเก็ต เปิดให้บริการแล้ว อย่างเป็นทางการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางผ่านสนามบินดอนเมือง DMK  สายการบินไทยสไมล์ได้เปิดทำการบินอยางเป็นทางการแล้วสำหรับเส้นทางภูเก็ต เพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นจากสนามบินดังกล่าว โดยมีเที่ยวบินทุกวันสำหรับเส้นทางนี้คือ ช่วงขาออกไปภูเก็ต WE1275 11.30 - 12.55 และ WE 1277 19.40 - 21.05 สำหรับเที่ยวบินขากลับลงสนามบินดอนเมืองมีดังนี้ฟ WE1274 09.25 - 10.50 และอีกเที่ยวบิน WE1276 17.35 - 19.00 

ทั้งนี้ในการจองผ่านเว็ปไซด์สายการบินขอให้ท่านสังเกตุสนามบินอย่างถี่ถ้วน เพื่อกันการผิดพลาดสำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินสวุรรณภูมิ

กรณีสำรองผ่านตัวแทนจำหน่ายท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้กับพนักงานต่อไป

แผนกบัตรโดยสารและราคา
www.kmt.co.th
Read more...


Read more...