เกาหลี เกาใจ ไม่ไปไม่ได้แล้ว
21/05/2022 13:53 Views: 106
 
เกาหลี เกาใจ ไม่ไปไม่ได้แล้ว
เกาหลีใต้เปิดประเทศเต็มตัวแล้ว สำหรับเที่ยวบินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่ 3 สายการบิน โดยทางบริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมูลมาให้ท่านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เส้นทาง สายการบิน ราคาเริ่มต้นรวมภาษี หมายเหตุ
โซล สายการบินไทย (TG) 18,965 (W) Class เริ่มต้นจองล่วงหน้า 7 วัน Economy Round trip
โซล เอเชียน่าแอร์ไลน์ (OZ) 19,500 บาท (V) Class Economy Roundtrip
โซล คอเรียนแอร์ (KE) 20,700 บาท (U) Class Economy Round trip

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวเป็นราคาเริ่มต้นด้วยราคาที่ต่ำที่สุดที่สายการบินมี หากราคาระดับดังกล่าวเต็ม จะต้องขยับคลาสขึ้นไปเพื่อที่จะให้ได้ที่นั่งต่อไป ท่านสามารถสอบถามราคาบัตรโดยสารและจองเส้นทางได้ที่ www.kmt.co.th หรือ โทรศัพท์ 026426865 ได้ตลอดเวลาทำการ 

แผนกบัตรโดยสารและราคา
Read more...


Read more...