เจแปนแอร์ไลน์ แจ้งย้ายเค้าเตอร์เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
18/05/2022 09:54 Views: 119
 
เจแปนแอร์ไลน์ แจ้งย้ายเค้าเตอร์เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เพื่อการบริหารงาน และการจัดการใหม่ สายการบินเจแอร์แอร์ไลน์ จะทำการย้ายไปอยู่ที่ ROW P โดยผู้โดยสารที่ต้องการเช็คอิน ขอให้ทำการไปเช็คอิน ณ แถวดังกล่าวต่อไป

แผนกบัตรโดยสารและราคา
Read more...


Read more...