ด่วน สายการบิน ANA ประกาศขึ้นค่าน้ำมันเส้นทางญี่ปุ่น
17/05/2022 14:47 Views: 88
 
ด่วน สายการบิน ANA ประกาศขึ้นค่าน้ำมันเส้นทางญี่ปุ่น
สายการบิน ANA ประกาศปรับค่าธรรมเนียมน้ำมัน เส้นทางญี่ปุ่น 94 เหรียญสหรัฐ โดยมีผลสำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2022 - 31 กรกฎาคม 2022 ทั้งนี้ โดยหลังจากนี้สายการบินจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง 

ปกติสายการบินจะเก็บค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงอยู่ที่ 68 USD และสำหรับครั้งนี้จะเก็บเป็น 162 USD ซึ่งขึ้นมาเกิน 100 % เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำมันที่ขึ้นทั่วโลก สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารภายในวันที่ 30 พ.ค. ยังคงเก็บในอัตราเดิม และขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปญี่ปุ่น เร่งออกบัตรโดยสารเพื่อคงสถานะราคาเก่า

สายการบิน ANA ปัจจุบันได้ทำการบินตรงสู่โตเกียว นาริตะ ฮาเนดะ เป็นประจำทุกวัน และผ่านไปยังจุดหมายกว่า 100 เส้นทางทั่วโลก ท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ www.kmt.co.th หรือโทร 026426865 

แผนกบัตรโดยสารและราคา
Read more...


Read more...