Japan Airline กับ ตัวเลือกไม่รับอาหารบนเครื่อง
14/05/2022 10:18 Views: 91
 
Japan Airline กับ ตัวเลือกไม่รับอาหารบนเครื่อง

สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ JL ให้บริการ "งดรับบริการอาหาร" ในเที่ยวบิน สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ต้องการให้มีการรบกวนบนเครื่องบิน

สำหรับผู้โดยสารบางท่านที่ขึ้นเครื่องแล้วอยากนอนหรือพักผ่อน โดยที่ไม่กังวลกับการที่พนักงานสายการบินปลุกขึ้นมารับประทานอาหาร โดยบริการนี้ท่านสามารถเลือกได้หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว โดยสามารถทำผ่านเว็ปไซด์ เจแปนแอร์ไลน์ หรือแจ้งตัวแทนจำหน่ายได้

แผนกบัตรโดยสารและราคา
Read more...


Read more...