การบินไทยต่ออายุ Travel Voucher อัตโนมัติ ถึง 31 ธันวาคม 25666
13/05/2022 17:02 Views: 100
 
การบินไทยต่ออายุ Travel Voucher อัตโนมัติ ถึง 31 ธันวาคม 25666
ตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำการเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบินที่ยังไม่ได้ใช้และไม่ได้อยู่ในสถานะรีฟันด์ให้เป็น Travel Voucher นั้น และจากเดิมที่จะหมดอายุ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยทางบริษัท การบินไทย จะทำการยืดอายุอัตโนมัติเป็น 31 ธันวาคม 2566 เพื่อที่จะให้ครอบคลุมการบินที่จะมีตารางบินที่มากขึ้นในปี 2566 จากการคลี่คลายของโรคโควิด 19

โดยสามารถใช้ Voucher ได้ผ่านช่องทางการบินไทย หรือให้ทางบริษัทฯ ประสานเพื่อทำการออกบัตรโดยสารแทนได้เพื่อความสะดวกของผู้โดยสารต่อไป

แผนกบัตรโดยสารและราคา
Read more...


Read more...