ประกาศจากสายการบินเอมิเรตน์ เรื่องก่อนขึ้นเครื่อง EK
22/07/2021 21:40 Views: 659
 
ประกาศจากสายการบินเอมิเรตน์ เรื่องก่อนขึ้นเครื่อง EK
ผู้โดยสารชาวไทยที่จะเดินทางไปยังดูไบ หรือ ประเทศอื่นๆที่เปลี่ยนเครื่องดูไบ จะต้องแสดงผลการตรวจ Covid - 19 แบบ PCR โดยจะต้องพิมพ์ฉบับจริงออกมา ไม่สามารถใช้เป็นอีเมล์ หรือ ข้อความแจ้งได้ และจะต้องมีอายุ ภายใน  72 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง

ทั้งนี้ผู้โดยสารที่ไปดูไบทุกท่าน (ชาวไทย) โดยไม่นับผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องจะต้องแสดงใบจองโรงแรมสำหรับกักตัวขากลับ และการลงทะเบียน COE เพื่อใช้ประกอบเช็คอินด้วยทุกครั้ง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยการลงทะเบียน COE ยังไม่ต้องออกมาเป็นใบ COE ก็ได้แต่พริ้นออกมาเป็นการยืนยันว่าลงทะเบียนแล้วโดยอยู่ในระหว่างรอก็ได้

ทั้งนี้ระเบียบดังกล่าวเพิ่งประกาศใช้ประมาณ กลางเดือนที่ผ่านมา โดยหากมีอัปเดทใดๆ ทาง kmt.co.th จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบอีกครั้ง

แผนกบัตรโดยสารและราคา
www.kmt.co.th
Read more...


Read more...