ประกาศเวลาทำการใหม่ สายการบิน Qantas ประเทศไทย
21/07/2021 22:30 Views: 381
 
ประกาศเวลาทำการใหม่ สายการบิน Qantas ประเทศไทย
เนื่องจากการระบาดของสถานการณ์โควิด ทำให้พนักงานของสายการบิน แควนตัสแอร์เวย์ QF ต้องการปรับเปลี่ยนเวลาจากวันที่ 20 กรกฎาคม 2021 และนับไปอีก  14 วัน

โดยจะทำการเปิดทำการเฉพาะ วัน จันทร์ อังคาร พฤหัส ศุกร์  เวลาทำการที่ติดต่อได้  08.30 -17.00 น. ในสำนักงานกรุงเทพฯ และปิดทำการวันพุธ และวัน เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยท่านใดที่ซื้อบัตรโดยสารตรงกับสายการบิน หรือสอบถามเรื่องอื่นๆ ที่ตัวแทนจำหน่ายของท่านไม่สามารถให้ความกระจ่างได้ สามารถโทรได้ที่ 02 632 6611 หรือ 13 หรือ 02 632 6612 ต่อไป

แผนกบัตรโดยสารและราคา
www.kmt.co.thRead more...


Read more...