รู้ยัง เชคอินแควนตัสผ่านตู้คีออสที่ฮ่องกงได้แล้วนะ!!
11/09/2019 23:28 Views: 735
 


     แควนตัส น้องจิงโจ้แห่งออสเตรเลีย ได้ติดตั้งระบบเชคอินด้วยตนเองกับตู้คีออสที่ฮ่องกงแล้ว ทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินแควนตัสจากสนามบินอินเตอร์ฮ่องกงสามารถเชคอินเองที่ตู้คีออสได้แล้ว โดยทางผู้ให้บริการของออสเตรเลียได้ติดตั้งระบบให้สามารถเชคอินด้วยตัวเอง รวมทั้งเลือกที่นั่งและจัดการกับบอร์ดดิ้งพาสได้โดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่เลย

     ทางแควนตัสยังออกมาบอกเพิ่มเติมอีกว่า "ตอนนี้มีตู้คีออสเชคอินด้วยตนเองถึง 10 ตู้ ที่แถว J ของเทอมินั่ลที่ 1 และมี 2 ตู้ที่อยู่ระหว่างทดลองใช้งานกับแควนตัสในขณะนี้" ซึ่งตู้คีออสเชคอินด้วยตัวเองที่สนามบินอินเตอร์ฮ่องกงนั้นมีมากกว่า 70 ตู้ในเทอมินั่ลที่ 1 กับการให้บริการของ 19 สายการบิน 

     นอกจากนี้ผู้โดยสารกับแควนตัสยังคงสามารถใช้บริการเค้าเตอร์เชคอินของสนามบินได้ตามปกติ เช่นเดียวกับการเชคอินที่สถานีรถไฟฟ้า MTR สถานีฮ่องกง และ สถานีเกาลูน ในเมือง

     และเมื่อต้นปีนี้ สายการบิน ANA ของญี่ปุ่นก็ได้อัพเกรดตู้คีออสเชคอินภายในประเทศอีกด้วย ซึ่งทำให้ตู้สามรถอ่านพาสปอร์ตได้ นั่นแปลว่าผู้โดยสารสามารถเชคอินเที่ยวบินภายในประเทศและสามารถรับบอร์ดดิ้งพาสสำหรับเดินทางเชื่อมต่อกับเที่ยวบินระหว่างประเทศแทนที่จะต้องไปเชคอินสองรอบ
Read more...


Read more...