การบินไทยพร้อมให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
26/03/2007 10:16 Views: 14598
 
การบินไทยพร้อมให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศที่ท่าอากาศยานดอนเมือง


วันนี้ (วันที่ 20 มีนาคม 2550) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดแถลงข่าวเรื่องความพร้อมในการให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2550   โดยมีเรืออากาศโทอภินันทน์  สุมนะเศรณี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานในการแถลงข่าว

 เรืออากาศโทอภินันทน์   สุมนะเศรณี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เปิดเผยว่า   การให้บริการของการบินไทย ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองจะมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและความสะดวกสบาย แก่     ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเส้นทางบินภายในประเทศ และผู้โดยสารที่ไม่มีการต่อเครื่อง ทั้งนี้     การบินไทยจะให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศทุกเส้นทางบินที่ท่าอากาศยานดอนเมืองรวมวันละ 30       เที่ยวบิน และสำหรับบางเที่ยวบินในจุดบิน เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ ซึ่งเป็นเที่ยวบินเชื่อมต่อสำหรับผู้โดยสารต่างประเทศ จะให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเช่นเดิม รวมวันละ 11 เที่ยวบิน

 การให้บริการของการบินไทย ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองจะให้บริการ ที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โดยชั้น 2 สำหรับผู้โดยสารขาออก ซึ่งผู้โดยสารสามารถใช้บริการเช็คอินได้ตั้งแต่เคาน์เตอร์ 15-26  การเปิดให้บริการห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นธุรกิจและห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร    โดยผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเรื่องบัตรโดยสารได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-535-4299     สำหรับผู้โดยสารขาเข้ายังคงใช้บริการ ณ ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศเช่นเดิม

 และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความสับสนของผู้โดยสารที่ใช้บริการเครื่องบินของการบินไทย บริษัทฯได้กำหนดให้เที่ยวบินที่ให้บริการ ณ  ท่าอากาศยานดอนเมือง จะใช้ตัวเลข 4 หลัก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข1 (1xxx) อาทิ TG 1203 เป็นต้น ส่วนเที่ยวบินที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะใช้ตัวเลข 3 หลัก เช่นเดิม อาทิ TG 201 เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ยังได้จัดระบบขนส่งสาธารณะระหว่าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ได้แก่ Airport bus แท็กซี่ และรถลิมูซีน ให้บริการแก่ผู้โดยสารในราคาพิเศษ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิด THAI City Air Terminal (Don Muang Airport) ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารจอดรถ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าว เพื่อเป็นการเพิ่มจุดบริการเช็คอินให้แก่ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปท่าอากาศยานดอนเมือง โดยผู้โดยสารสามารถใช้บริการเช็คอินสัมภาระล่วงหน้าได้ก่อนการเดินทาง 3 ชั่วโมง (Check-in Facilities) โดยมีบริการจัดรถรับ-ส่ง (Shuttle Bus) ผู้โดยสารและสัมภาระ ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลาดพร้าวและท่าอากาศยานดอนเมือง นับเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร โดยเชื่อมเครือข่ายระบบสาธารณะ รถไฟฟ้าใต้ดิน (รฟม.) และบีทีเอส กับบริการของการบินไทย   โดยจะให้บริการเช็คอิน และรถรับ-ส่งสำหรับเที่ยวบินที่ทำการบินภายในประเทศ ระหว่างเวลา 04.00-20.00 น. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระ สามารถเช็คอินได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 1 วัน

อนึ่ง ในวันที่ 25 มีนาคม 2550 นี้ เที่ยวบินแรกของการบินไทยที่ทำการบินออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง คือเที่ยวบินที่ ทีจี 1020 เส้นทาง ดอนเมือง-อุบลราชธานี ออกเดินทางจากดอนเมืองเวลา 06.00 ถึงอุบลราชธานี เวลา 07.05 น. ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ โบอิ้ง 737-400 และเที่ยวบินแรกที่เดินทางมายังท่าอากาศยานดอนเมือง คือเที่ยวบินที่ ทีจี 1161 เส้นทาง พิษณุโลก-ดอนเมือง ออกจากพิษณุโลก เวลา 07.40 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 08.25 น. ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-400


ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนการเดินทางได้ที่ 02-356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

Read more...


Read more...