ประกาศจากการบินไทย เรื่องน้ำหนักกระเป๋า
07/08/2019 12:09 Views: 630
 
ประกาศจากการบินไทย เรื่องน้ำหนักกระเป๋า
ประกาศจากการบินไทย เรื่อง น้ำหนักสัมภาระสำหรับบัตรโดยสาร V/W Class ที่ทำการออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2019  ดังนี้

  1. เส้นทางภายในประเทศได้น้ำหนัก 20 กิโลกรัม
  2. เส้นทางภายในประเทศที่ร่วมกับเส้นทางระหว่างประเทศได้น้ำหนัก 30 กิโลกรัม
  3. เส้นทางระหว่างประเทศได้น้ำหนัก 30 กิโลกรัม
ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทางเจ้าหน้าที่ 02 642 6865 - 6 หรือ คลิก

แผนกบัตรโดยสาร
www.kmt.co.th
Read more...


Read more...