การบินไทย ลดราคากว่า กว่า 20 % เมื่อจองตั๋วเป็นกลุ่ม
29/05/2019 14:50 Views: 462
 
การบินไทย ลดราคากว่า กว่า 20 % เมื่อจองตั๋วเป็นกลุ่ม
PROMOTION
 การบินไทย ลดราคาไปญี่ปุ่น ทุกเส้นทาง
สำรองและออกบัตรโดยสาร : วันที่ 25 พ.ค. 2019 - 31 ก.ค. 2019


เส้นทาง เที่ยวบินที่กำหนด ราคาเดินทาง
4-7 คน
ราคาเดินทาง
8 คนขึ้นไป
โตเกียว นาริตะ TG676 13,300 12,850
โอซาก้า TG672 13,350 12,650
นาโกย่า TG646 13,300 12,600
ฟุคุโอกะ TG648 12,900 12,200

เงื่อนไขที่จำเป็นต้องทราบ

1. ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินไทยเท่านั้น
2. ราคาบัตรโดยสารสำหรับเด็ก (ไม่มี) ต้องชำระเท่ากับราคาผู้ใหญ่ เท่านั้น
3. ราคาทารกไม่นับรวมเป็นกลุ่ม และได้ส่วนลด 25 %
4. ไม่สามารถรีฟันด์เงินคืนได้กรณีไม่ได้เดินทาง
5. ไม่สามารถเปลียนวันขาไปแต่สามารถเปลียนวันขากลับได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 5000 บาท 
6. ตั๋วเครื่องบินมีอายุบัตรโดยสาร 14 วัน
7. ไม่สามารถเปลี่ยนคนเดินทางได้ แต่สามารถแก้ไขชื่อกรณีสะกดผิดได้ แต่มีค่าธรรมเนียม
8. น้ำหนักเริ่มต้น 20 กก. 
9. สามารถสะสมไมล์ได้ภายใต้กฎของการบินไทย และสายการบินพันธมิตร

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ 026426865 อัตโนมัติ 10 สาย หรือ ช่องทางไลน์ @kmtthai ได้ตลอดเวลาทำการ


Read more...
Read more...