Happy In Love For 2 Thai Airways
31/01/2019 11:12 Views: 1003
 
Happy In Love For 2 Thai Airways
PROMOTION
Happy In Love For 2 Thai Airways
(GV2 เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

สำรองและออกบัตรโดยสาร : 01 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2562
เริ่มเดินทางตั้งแต่ : 01 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2562
ช่วงห้ามเดินทาง : 11 - 14 เมษายา 2562

เส้นทาง อายุบัตรโดยสาร ชั้นธุรกิจ
รวมภาษี
ชั้นประหยัด
รวมภาษี
ฮ่องกง 14 วัน 20,275 8,120
โซล 14 วัน 41,990 15,180
ปูซาน 14 วัน 41,850 15,040
ฟุกุโอกะ 14 วัน 55,720 15,245
โตเกียว นาริตะ 14 วัน 57,150 16,580
โตเกียว ฮาเนดะ 14 วัน 57,165 16,595
โอซาก้า 14 วัน 57,280 16,710
นาโกย่า 14 วัน 57,135 16,565
ฮอกไกโด 14 วัน 58,395 16,400
ไทเป 14 วัน 24,730 11,435
บาหลี 14 วัน 32,625 12,065
สิงคโปร์ 14 วัน 20,980 8,230
เดลี 14 วัน 29,190 11,285
โอ๊คแลนด์ 14 วัน 98,330 25,670
ลอนดอน 21 วัน 118,605 30,205
ปารีส 21 วัน 106,235 26,450
เวียนนา 21 วัน 104,440 26,130
โรม 21 วัน 104,340 26,030
มอสโคว์ 21 วัน 97,235 23,260


เงื่อนไขที่จำเป็นต้องทราบ

1. ราคานี้ใช้สำหรับเดินทางสำหรับการเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
2. เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 
-ขาออก เปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้ทุกกรณี
-ขาเข้า มีค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 3,000 บาท/บัตรโดยสาร
3. ราคานี้ไม่สามารถที่จะทำการขอคืนเงินได้กรณีทำรีฟันด์
4. หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
5. ราคาบัตรโดยสารเด็ก 100% ของราคาบัตรโดยสารผู้ใหญ่
6. ราคาที่แสดงในตารางเป็นราคาต่ำสุดรวมภาษี


Read more...
Read more...