โอกาสสุดท้าย อิสตัลบูล 15,880
01/09/2018 23:49 Views: 672
 
โอกาสสุดท้าย อิสตัลบูล 15,880
ตั๋วไปตุรกี ถูกสุดที่เคยเจอ โอนมานแอร์ เปลี่ยนเครื่องมัสกัส  ราคาเริ่มต้น จองที่นี่ 15,880 บาท บาท เท่านั้นรวมภาษี จองด่วนภายในวันที่ 4 กันยายน นี้เท่านั้น

เส้นทางการบิน  : เปลี่ยนเครื่องที่ มัสกัส
การบริการ : สายการบินให้บริการเต็มรูปแบบ รวมอาหาร และน้ำหนัก ตามกฎของสายการบิน
จำนวนผู้โดยสารขั้นต่ำที่กำหนดให้เดินทาง : 1 คนขึ้นไป
รหัสการจอง :  O สำหรับชั้นประหยัด 

ช่วงเวลาในการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร : 1 กันยายน 2018 - 4 กันยายน 2018
เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ : 10 กันยายน 2018 - 28 มีนาคม 2019

หมายเหตุ :
ราคาข้างบนรวมภาษีให้แล้ว และตั๋วเครื่องบินมีอายุ 1 เดือน สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 3 วันก่อนการเดินทาง   ราคาที่แจ้งเป็นราคาเริ่มต้นในระดับต่ำสุด และมีที่นั่งจำกัดในแต่ละวันเดินทาง โดยวันที่ท่านจองอาจจะเต็มได้ กรุณาตรวจสอบที่นั่งว่าง ราคาบัตรโดยสารอาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ช่องทางจอง
สามารถจองผ่านเว็ปไซด์ www.kmt.co.th หรือ ผ่านไลน์ @kmtthai ได้ตลอดเวลา
Read more...


Read more...