เรียกครั้งสุดท้าย เอมิเรตน์ ไปฮ่องกง
30/08/2018 12:33 Views: 619
 
เรียกครั้งสุดท้าย เอมิเรตน์ ไปฮ่องกง
31 สิงหาคม วันสุดท้ายของโปรเอมิเรตน์ไปฮ่องกง จองด่วนๆ ในราคา 7,720 บาท เท่านั้น สนชั้นประหยัด และ 15,250 บาท ในชั้นธุรกิจ แฟนๆ เอมิเรตน์รีบจัดการเลยครับ

เส้นทางการบิน  : บินตรงไม่แวะพัก
การบริการ : สายการบินให้บริการเต็มรูปแบบ รวมอาหาร และน้ำหนัก ตามกฎของสายการบิน
จำนวนผู้โดยสารขั้นต่ำที่กำหนดให้เดินทาง : 1 คนขึ้นไป
รหัสการจอง : K สำหรับชั้นประหยัด และ O สำหรับชั้นธุรกิจ

ช่วงเวลาในการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร : 22 สิงหาคม  - 31 สิงหาคม 2018
เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ : 01 กันยายน 2018 - 31 มีนาคม 2019

หมายเหตุ :
ราคาข้างบนรวมภาษีให้แล้ว และตั๋วเครื่องบินมีอายุ 1 เดือน สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 3 วันก่อนการเดินทาง   ราคาที่แจ้งเป็นราคาเริ่มต้นในระดับต่ำสุด และมีที่นั่งจำกัดในแต่ละวันเดินทาง โดยวันที่ท่านจองอาจจะเต็มได้ กรุณาตรวจสอบที่นั่งว่าง ราคาบัตรโดยสารอาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ช่องทางจอง
สามารถจองผ่านเว็ปไซด์ www.kmt.co.th หรือ ผ่านไลน์ @kmtthai ได้ตลอดเวลา

Read more...


Read more...