ไชน่าแอร์ไลน์ ลดพิเศษไปญี่ปุ่น
21/07/2018 01:09 Views: 810
 
ไชน่าแอร์ไลน์ ลดพิเศษไปญี่ปุ่น

สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ลดราคาพิเศษ ไปญี่ปุ่น จองด่วนวันนี้ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2018 และเดินทงได้ถึง 27 ธันวาคม 2018 ประหยัดกว่าใคร (เปลี่นเครื่องที่ไทเป)
เส้นทาง ชั้น หมายเหตุ ราคาตั๋วต่อท่านเริ่มต้นรวมภาษี
โตเกียว นาริตะ ประหยัด ตั๋ว 14 วัน 14,195
โอซาก้า ประหยัด ตั๋ว 14 วัน 14,225
นาโกย่า ประหยัด ตั๋ว 14 วัน 14,125
ฟุคุโอกะ ประหยัด ตั๋ว 14 วัน 13,710
โอกินาว่า ประหยัด ตั๋ว 14 วัน 13,620
ฮิโรชิม่า ประหยัด ตั๋ว 14 วัน 13,420

เงื่อนไขที่จำเป็นต้องทราบ

1. ราคาเด็ก 75 % ทารก 10 %  ของราคาผู้ใหญ่
2. สามารถขอคืนเงินได้ หักค่าธรรมเนียม 2000 บาท
3. สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ภายในระยะเวลาตั๋ว
4. สามารถหยุดที่ไทเป ได้ เพิ่มเงิน 200 USD + ภาษี
ุ5. ตั๋วสามารถไปกลับต่างเมืองได้ โดยให้เจ้าหน้าที่คำนวนให้ท่านได้


Read more...
Read more...