โปร ต่ออายุ Japan For 2 เดินทางได้ไกลกว่าเดิม
20/07/2018 00:08 Views: 1150
 
โปร ต่ออายุ Japan For 2 เดินทางได้ไกลกว่าเดิม
PROMOTION
การบินไทย ต่ออายุมาแล้ว สำหรับการเดินทางช่วง ตุลาคม เริ่มต้น 2 คนถูกกว่า เดินทางคนเดียว จองด่วนวันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคคม 2018 นี้เท่านั้น

เส้นทาง ชั้น หมายเหตุ ราคาตั๋วต่อท่านเริ่มต้นรวมภาษี
โตเกียว นาริตะ ประหยัด W ขาไปบังคับ
เที่ยวบิน TG676
15,770
โตเกียว ฮาเนดะ ประหยัด W ขาไปบังคับ
เที่ยวบิน TG660
15,790
โอซาก้า ประหยัด W ขาไปบังคับ
เที่ยวบิน TG672
15,00
นาโกย่า ประหยัด W ขาไปบังคับ
เที่ยวบิน TG646
15,760
ฟุคุโอกะ ประหยัด W 14 วัน 14,430
ฮ๊อกไกโด ประหยัด W 14 วัน
16,685

เงื่อนไขที่จำเป็นต้องทราบ

1. ราคานี้ใช้สำหรับเดินทางสำหรับการเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
2. ราคานี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้  หากต้องการเปลี่ยนชำระค่าธรรมเนียม 3000 บาท
3. ราคานี้ไม่สามารถที่จะทำการขอคืนเงินได้กรณีทำรีฟันด์
4. ห้ามเดินทางช่วง 26 กรกฎาคม 2018 - 30 กรกฎาคม 2018
5. สามารถสะสมไมล์ได้ตามกฎของสายการบินไทย
6. หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
7. การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางขาไปไม่อนุญาตให้ทำได้
8. ราคานี้ไม่มีราคาพิเศษสำหรับเด็ก
9. ราคาที่แสดงในตารางเป็นราคาต่ำสุดรวมภาษี และสามารถกลับต่างเมืองได้ หากที่นั่งเต็มสามารถอัปคลาสราคาไปได้ถึง 3 ระดับด้วยกัน


Read more...
Read more...