ไชน่าแอร์ไลน์ บินตรง ไทเป เริ่มต้นรวมภาษี 8,950 บาทเท่านั้น
11/06/2018 14:00 Views: 1802
 
ไชน่าแอร์ไลน์ บินตรง ไทเป เริ่มต้นรวมภาษี 8,950 บาทเท่านั้น
อันดับหนึ่ง Full Service บินตรงสู่ไทเป สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ โค้งสุดท้ายของเดือน มิถุนายน จองด่วนได้ราคาดีสุดหากจองล่วงหน้าก่อน 45 วัน 8,950 บาทเท่านั้น รวมภาษีแล้วเท่านั้น จองด่วนที่ kmt.co.th

เส้นทางไปกลับจากกรุงเทพ     ชั้นโดยสาร     อายุตั๋ว และเงื่อนไข    ราคาเริ่มต้น รวมภาษี
ไทเป (TPE)     ประหยัด ซื้อตั๋วงล่วงหน้า 45 วัน อายุตั๋ว 1 เดือน จองเลย 8,950 บาท

เงื่อนไขบัตรโดยสาร


1. ต้องบินด้วยเครื่องบินของสายการบินเที่ยวบิน CI only
2. ราคานี้ไม่มีราคาเด็กให้บริการ
3. หากต้องการราคานี้ต้องซื้อตั๋วล่วงหน้า 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น และในแต่ละเที่ยวบินมีจำกัด
4. ตั๋วเครื่องบินราคานี้ไม่สามารถรีฟันด์ได้ หากต้องการรีฟันด์ได้ เพิ่มเงิน 1000 บาท เป็นตั๋วอายุ 2 เดือน
5. ไม่สามารถใช้แบบผสมราคากับตั๋วะรรมดาได้
6. ราคาข้างต้นรวมภาษีแล้ว
7. ออกตั๋วภายใน 30 มิถุนายนนี้ เท่านั้น และเดินทางได้ถึง 27 ธันวาคม 2018


Read more...


Read more...