ตั๋วไปญี่ปุ่น2คน
25/05/2018 16:11 Views: 1097
 
เส้นทางบิน โปรโมชั่น ปัจจุบัน อายุบัตโดยสาร ราคาบัตรโดยสาร
(รวมภาษี)
Tokyo(NRT) ตั๋วเดินทาง2คน 14วัน 12,115 บาท
Osaka(KIX) ตั๋วเดินทาง2คน 14วัน 12,115 บาท
Tokoname Nagoya(NGO) ตั๋วเดินทาง2คน 14วัน 12,115 บาท
Fukuoka(FUK) ตั๋วเดินทาง2คน 14วัน 11,260 บาท
Chitose(CTS) ตั๋วเดินทาง2คน 14วัน 13,495 บาท
 " FLT/DTE SHWN/ INBOUND FLT/DTE CHNGE FEE 3000 PER TRANS /NO RERTE/NONREF/NO UPG " 
Condition:
 1. All flights are applicable on TG OPERATING FLT (TG 3DIGITS) ONLY.
     Valid on Flight/date shown on both Outbound and Inbound
 2. GV2 : Ticket must be issued for minimum of two adults. 
 3. First issued : All passengers in the group must travel same routing/ flight / date / RBD for entire journey. 
     Ticket must be issued same date/same Office ID for all passengers in the group. 
 4. Child pays 75 % of net adult fare
     Infant without seat pays : 50 % of net adult fare.
 5. All taxes and surcharges are excluded.
 6. This fare must be applied for round trip ticket , stopover enroute is not permitted.
 7. Open jaw and / or Mixed class is permitted , apply 1/2 RT + 1/2 RT
 8. Open ticket or open date is not permitted. Reservation must be confirmed on both Outbound and Inbound sectors. 
 9. Effective for ticketing on 18APR18 - 31JUL18 for departing from BKK on 18APR18 - 30SEP18. 
     Last departure date 30SEP18 only.
     Not valid for departure from BKK on 26 - 30JUL18.
10. Ticket must be inserted - Outbound/ Inbound sectors : NVB/NVA = Travelling date.
11. Ticket validity strictly apply according to Ticket Validity box in fare sheet.
12. Tickets are non endorsable/non reroutable/non refundable.
13. After ticket issuance :  
    13.1 Name change is not permitted.
     13.2 Outbound flight/date change is not permitted 
     13.3 Inbound change flight/date of travel within ticket validity charge THB 3000 per transaction conditions of promotion apply and same RBD, must contact TG OFFICE for ticket reissuance before ticket expiration.  ( Split return from group is permitted with fee apply ). 
14. UM/YP is not permitted.
15. Mileage accrual is subject to conditions of ROP.
16. This promotion cannot be used in conjunction with other promotions included all upgrade
TG reserves the right to change fares and conditions without prior notice.
** IN CASE ERROR IN NAME ( SAME PERSON ) BEFORE DAPARTURE - NEW TICKET CAN BE REISSUED WITH FEE THB 3000 AND NEW TICKET IS THE 14 Days Ticketing Date : 18APR18 - 31JUL18 NOT VALID FOR DEPARTURE FROM BANGKOK ON 26 - 30JUL18 14 Days FARE & SAME RBD , ALL CONDITIONS APPLY. 


Read more...
Read more...