โปรใหม่ล่าสุด ญี่ปุ่น Japan Together Pormotion
03/01/2018 12:44 Views: 905
 
JAPAN TOGETHER PROMOTION
จองด่วนวันนี้  - 30 มกราคม 2018
สามารถเดินทางได้ 05 มกราคา 2018 - 30 มิถุนายน 2018
สำหรับเส้นทาง ชิโตเซะ มีผล 01 มีนาคม 2018 - 30 มิถุนายน 2018
* ห้ามเดินทางออกจาก กทม. วันที่ 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2018  และ  05 - 15 เมษายน  และ 03 - 05 พฤษภาคม 
จุดหมาย เที่ยวบินที่เดินทางได้ อายุตั๋ว ราคารวมภาษี ต่ำสุด
โตเกียว (นาริตะ) NRT TG676 08.00 - 15.50 14 วัน 15,670 บาท
โตเกียว (ฮาเนดะ) HND TG660 14.50 - 22.30 14 วัน 15,685 บาท
นาโกย่า NGO TG646 10.45 - 18.10 14 วัน 15,655 บาท
ฟุคุโอกะ FUK ไม่จำกัดเที่ยวบิน 14 วัน 14,335 บาท
ชิโตเซะ ฮ๊อกไกโด CTS ไม่จำกัดเที่ยวบิน 14 วัน 16,590 บาท
เงื่อนไขราคาบัตรโดยสาร
เที่ยวบินที่กำหนด ต้องบินด้วยเครื่องของสายการบินไทยเท่านั้น
อายุบัตรโดยสาร 14 วัน และไม่มีขั้นต่ำในการพำนักที่จุดหมาย
การเปลี่ยนแปลง และขอคืนเงิน สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางขากลับได้เท่านั้น มีค่าธรรมเนียม 3000 บาท และไม่ให้เปลี่ยนชื่อ
สำหรับขาไปห้ามเปลี่ยนวันเดินทาง
จำนวนคนที่เดินทางกำหนด ต้องเดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไปใน 1 Booking
สำหรับเส้นทาง ฮ๊อกไกโด หรือ ชิโตเซะ CTS ค่อนข้างหาที่ยาก ท่านสามารถโทรปรึกษาและสำรองที่นั่งได้แผนกสำรองที่นั่ง KMT
ที่เบอร์โทร 026426865 ได้อัตโนมัติ 10 สาย


Read more...
Read more...