ไป อเมริกา/แคนนาดา กับ China Airlines
27/09/2017 17:59 Views: 424
 
โปรโมชั่น อเมริกา แคนนาดา กับ China Airlines
**เพียงจองล่วงหน้า 45 วันก่อนเดินทาง
*ออกบัตรโดยสารตั้งแต่ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560
*ช่วงเวลาเดินทาง วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

เส้นทาง
จากกรุงเทพ
ชั้น RBD ราคา
ลอส แอนเจลีส
ซาน ฟรานซิสโก
Premium Economy            E      50,000(LAX)
50,000(SFO)
Economy X 20,000(LAX)
20,000(LAX)
โฮโนลูลู ฮาวาย Premium Economy E 33,000
Economy N 21,000
นิวยอร์ก Premium Economy E 55,000
Economy N 26,000
แวนคูเวอร์ Premium Economy E 52,000
Economy X 23,000

เงื่่อนไขบัตรโดยสาร
1. การออกบัตรโดยสาร
    - ต้องจองและออกบัตรโดยสารอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง
    - ต้องออกบัตรภายใน 1 วัน หลังจองบัตรโดยสาร
2. ไม่มีราคาสำหรับเด็กและทารก
3. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม***
4. ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 3,000 บาท และไม่สามารถคืนเงินบางส่วนได้
5. ค่าธรรมเนียมการออกตั๋วใหม่  USD100 และอาจมีค่าส่วนต่างราคาบัตรโดยสารและค่าส่วนต่างภาษี
6. สามารถหยุดพักได้ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และต้องเสีย USD200 สำหรับการหยุดพักครั้งต่อไป ** ยกเว้น RBD: N/X ไม่อนุญาตให้หยุดพัก

***ราคาบัตรโดยสารข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Read more...
Read more...