แอร์เบอร์ลิน ยกเลิกเที่ยวบินกว่า 70 เที่ยวบิน
13/09/2017 13:02 Views: 611
 
เกิดเหตุไฟไหม้ จากแบตเตอรี่ระเบิดบนเครื่องบิน ศรีลังกา แอร์ไลน์

สายการบิน แอร์เบอร์ลิน ซึ่งใหญ่รองลงมาจากสายการบิน Lufthansa ของเยอรมัน ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินกว่า 70 เที่ยวบิน โดยมาจากสาเหตุที่นักบินลาป่วยพร้อมกัน อย่างมีสาระสำคัญ โดยการยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าวได้ส่งผลกระทบเป็นจำนวนมากต่อเที่ยวบินที่บินไปยังเมืองต่างๆ เช่น กรุงเบอร์ลิน ฮัมบูกร์ก โคโลญ เป็นต้น

สายการบินแอร์เบอร์ลินได้มีปัญหาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาวะประสบผลขาดทุน และสายกรบินเอทิฮัด ได้ทำการเลิกสนับสนุนทางการเงินในฐานะผู้ถือหุ้นแล้ว โดยขณะนี้ได้มีสายการบินอื่นๆ ซื้อกิจการบางส่วนของสายการบินนี้แล้ว

แผนกบัตรโดยสารและราคา
KMT.co.th

Read more...


Read more...