ห้องรับรอง การบินไทย ที่เชียงใหม่ ปิดชั่วคราว
24/08/2017 16:14 Views: 948
 
ห้องรับรอง การบินไทย ที่เชียงใหม่ ปิดชั่วคราว
ประกาศ สำหรับผู้โดยสารที่บินด้วยชั้นธุรกิจ ในเส้นทางเชียงใหม่ โดยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2017 นี้เป็นต้นไป ห้องรับรอง Royal Silk Lounge จะปิดให้บริการ โดยจะทำการปรับปรุงใหม่

ผู้โดยสารที่เดินทางช่วงดังกล่าว ทางสายการบินจะให้ไปใช้ห้องรับรองชั่วคราว ที่ Thai Restaurant บนชั้น 2 ของอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

แผนกบัตรโดยสารและราคา
www.kmt.co.th


Read more...


Read more...