เรื่อง ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (Fuel Surcharge / Tax Code : YQ) สําหรับการออกบตรโดยสาร ั เสนทางระหว ้
19/08/2017 10:50 Views: 536
 
เรื่อง ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (Fuel Surcharge / Tax Code : YQ) สําหรับการออกบตรโดยสาร ั เสนทางระหว ้

17 สิงหาคม 2560

การบินไทยประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (Fuel Surcharge / Tax Code : YQ) สําหรับการออกบัตรโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศ

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (Fuel Surcharge / Tax Code : YQ) สําหรับบัตรโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศ โดยมีผลบังคับใช้สําหรับ บัตรโดยสาร ที่ออกตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. BKK-RGN, PEN, HAN, VTE, SGN, PNH v.v. , KHI-MCT v.v., HKG-TPE v.v., CNX-KMG v.v. ชั้นหนึ่ง/ชั้นธุรกิจ Flight coupon ละ USD 4.00 (หรือเทียบเท่า) ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม/ ชั้นประหยัด Flight coupon ละ USD 3.00 (หรือเทียบเท่า)

  2. BKK-KUL, KMG, SIN, DAC, CCU, CAN, HKG v.v., TPE-SEL v.v. ชั้นหนึ่ง/ชั้นธุรกิจ Flight coupon ละ USD 7.00 (หรือเทียบเท่า) ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม/ ชั้นประหยัด Flight coupon ละ USD 5.00 (หรือเทียบเท่า)

  3. BKK-CTU, CMB, MNL, KTM, XMN, BLR, HYD, JKT, TPE, MAA v.v., HKG-SEL v.v., HKG-HKT v.v. ชั้นหนึ่ง/ชั้นธุรกิจ Flight coupon ละ USD 10.00 (หรือเทียบเท่า) ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม/ ชั้นประหยัด Flight coupon ละ USD 7.00 (หรือเทียบเท่า)

  4. BKK-DEL, BOM, DPS, KHI, LHE, MCT, ISB, DXB, THR, SHA, BJS v.v. HKT-BJS v.v. ชั้นหนึ่ง/ชั้นธุรกิจ Flight coupon ละ USD 13.00 (หรือเทียบเท่า) ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม/ ชั้นประหยัด Flight coupon ละ USD 9.00 (หรือเทียบเท่า)

  5. BKK-OSA, NGO, FUK, TYO, SPK, SEL, PUS v.v. ชั้นหนึ่ง/ชั้นธุรกิจ Flight coupon ละ USD 16.00 (หรือเทียบเท่า) ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม/ ชั้นประหยัด Flight coupon ละ USD 11.00 (หรือเทียบเท่า)

  6. BKK-PER v.v. ชั้นหนึ่ง/ชั้นธุรกิจ Flight coupon ละ USD 19.00 (หรือเทียบเท่า) ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม/ ชั้นประหยัด Flight coupon ละ USD 13.00 (หรือเทียบเท่า)

  7. BKK-MEL, SYD, BNE, MOW v.v. ชั้นหนึ่ง/ชั้นธุรกิจ Flight coupon ละ USD 24.00 (หรือเทียบเท่า) ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม/ ชั้นประหยัด Flight coupon ละ USD 16.00 (หรือเทียบเท่า)

  8. BKK-STO, CPH, OSL, MUC, ROM, MIL, ZRH, FRA, LON, PAR, VIE, BRU, AKL v.v. HKT-CPH, STO, FRA v.v. ชั้นหนึ่ง/ชั้นธุรกิจ Flight coupon ละ USD 33.00 (หรือเทียบเท่า) ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม/ชั้นประหยัด Flight coupon ละ USD 22.00 (หรือเทียบเท่า)


แผนกบัตรโดยสารและราคา
www.kmt.co.th

Read more...


Read more...