การบินไทย Loving Thai หน้า 3
20/07/2017 16:26 Views: 655
 


การบินไทยกับโปรโมชั่น LOVING THAI เปิดให้สำรองที่นั่งแล้วค่ะ "ดูรายละเอียดด้านล่าง"
*สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันนี้ - 09 สิงหาคม 2560
*ระยะเวลาการเดินทางเริ่มตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2560

เส้นทาง
     (From BKK)     
     RBD           ราคาบัตรโดยสาร           อายุบัตรโดยสาร     
Min / Max
LAHORE W 11,605 2 วัน / 14 วัน
ISLAMABAD W 11,605 2 วัน / 14 วัน
DHAKA W 6,835 2 วัน / 14 วัน
KOLKATA  W 6,835 2 วัน / 14 วัน
COLOMBO W 6,835 2 วัน / 14 วัน
CHITTAGONG W 6,950 2 วัน / 14 วัน
DUBAI W 12,555 2 วัน / 14 วัน
MUSCAT W 12,555 2 วัน / 14 วัน
TEHRAN W 16,925 2 วัน / 14 วัน
SYDNEY W 18,255 3 วัน / 21 วัน
MELBOURNE W 18,255 3 วัน / 21 วัน
BRISBANE W 18,255 3 วัน / 21 วัน
PERTH W 15,405 3 วัน / 21 วัน
AUCKLAND W 23,215 3 วัน / 21 วัน
*ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีและเชื้อเพลิงต่างๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรโดยสาร
1.เที่ยวบินทุกเที่ยวบินให้ใช้กับเที่ยวบิน TG (TG 3 DIGITS) และ TG 4 Digits ที่ดำเนินการโดย WE เที่ยวบินที่ถูกต้อง / วันที่แสดงในทั้งขาออกและขาเข้า
2.ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
3.เด็กและผู้ใหญ่ใช้บัตรโดยสารราคาเดียวกัน ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก (ทารกที่ไม่มีที่นั่งจ่าย 50% ของค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่)
4.ไม่อนุญาตให้เปิดวันที่หรือเปิดบัตรโดยสาร การจองต้องได้รับการยืนยันทั้งในส่วนขาออกและขาเข้า
5.มีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 ก.ค. 17 - 09 ส.ค. 17 ออกเดินทางในวันที่ 17 ก.ค. 17 - 30 ก.ย. 17, วันเดินทางออกครั้งสุดท้าย 30SEP17
6.บัตรโดยสารไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถทำรีฟันด์ขอเงินคืนได้
7.ห้ามอัพเกรดเป็นชั้นสูงขึ้น
8.หลังจากออกตั๋วแล้ว:
 - ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ
 - เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน / วันเดินทางภายในระยะเวลาบัตรโดยสาร มีค่าธรรมเนียม 3000 บาทต่อรายการ
9.การสะสมไมล์เป็นไปตามเงื่อนไขของ ROP
10.UM / YP ไม่ได้รับอนุญาต


Read more...
Read more...