การบินไทย Europe 7 Days Special
22/06/2017 12:38 Views: 426
 


Europe 7 Days Special
(พิเศษเพียง 7 วันเท่านั้น) สำรองด่วน!!!
สำรองและออกบัตรโดยสาร : 20 - 26 มิถุนายน 2560
ระยะเวลาการเดินทาง : 01-30 กันยายน 2560


 เส้นทาง
      (From BKK)      
    RBD          ราคาบัตรโดยสาร           อายุบัตรโดยสาร     
Min / Max
LHR W 26,540 5 วัน / 21 วัน
FRA W 26,540 5 วัน / 21 วัน
ZRH W 26,540 5 วัน / 21 วัน
CDG W 26,540 5 วัน / 21 วัน
MXP W 26,540 5 วัน / 21 วัน
MUC W 26,540 5 วัน / 21 วัน
FCO W 26,540 5 วัน / 21 วัน
BRU W 26,540 5 วัน / 21 วัน
CPH W 26,250 5 วัน / 21 วัน
ARN W 26,250 5 วัน / 21 วัน
OSL W 26,250 5 วัน / 21 วัน
MOW W 24,505 5 วัน / 21 วัน
*ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีและเชื้อเพลิงต่างๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรโดยสาร
1.เที่ยวบินทุกเที่ยวบินสามารถใช้บริการได้เฉพาะในเส้นทาง TG OPERATING FLT (TG 3DIGITS) เท่านั้น
 ใช้ได้กับเที่ยวบิน / วันที่แสดงทั้งขาเข้าและขาเข้า
2.ไม่มีส่วนลดสำหรับราคาเด็ก และ ทารกที่ไม่มีที่นั่งจ่าย: 50% ของค่าโดยสารผู้ใหญ่สุทธิ
3.ค่าโดยสารนี้ต้องใช้สำหรับตั๋วเดินทางไป - กลับไม่อนุญาตให้หยุดพักระหว่างทาง
4.ไม่อนุญาตให้เปิดตั๋วหรือวันที่เปิด การจองต้องได้รับการยืนยันทั้งในส่วนขาออกและขาเข้า
5.มีผลบังคับใช้สำหรับวันที่จองตั๋วในวันที่ 20-26 มิถุนายน 2560 ซึ่งออกเดินทางในวันที่ 01-30 กันยายน 2560, วันออกเดินทางวันสุดท้ายคือ 30 กันยายน 2560
6.ตั๋วไม่สามารถยกเลิกได้ / ไม่สามารถเรียกคืน / ไม่สามารถคืนเงินได้ / ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้
7.หลังจากออกบัตร:
7.1 ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ
  7.2 การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินขาออก / ขาเข้า มีค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 3,000 บาท/บัตรโดยสาร
8.UM / YP ไม่ได้รับอนุญาต
9.การสะสมไมล์เป็นไปตามเงื่อนไขของ ROP
10.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้รวมถึงการอัพเกรดทั้งหมดRead more...
Read more...