การบินไทย Japan 2 Gether / Japan 4 Friends
16/06/2017 15:15 Views: 1096
 


การบินไทยกับโปรโมชั่น Japan 2 Gether และ Japan 4 Friends เปิดให้สำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้
*สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2560
*ระยะเวลาการเดินทางเริ่มตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2560


เส้นทาง
              (From BKK)              

RBD
                   ราคาบัตรโดยสาร        อายุบัตรโดยสาร         
GV2   GV4  
NRT (TG676) W 16,200 15,200 14 วัน
HND (TG660) W 16,200 15,200 14 วัน
KIX (TG672) W 16,200 15,200 14 วัน
NGO (TG646) W 16,200 15,200 14 วัน
FUK W 15,200 14,200 14 วัน
*ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีและเชื้อเพลิงต่างๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรโดยสาร
1. เที่ยวบินทุกเที่ยวบินสามารถใช้บริการได้เฉพาะในเส้นทาง TG OPERATING FLT (TG 3DIGITS) เท่านั้น
 ใช้ได้กับเที่ยวบิน / วันที่แสดงทั้งขาเข้าและขาเข้า
2. GV2 : ต้องออกตั๋วสำหรับผู้ใหญ่อย่างน้อยสองคน และ GV4 : ต้องออกตั๋วสำหรับผู้ใหญ่อย่างน้อยสี่คน
3. ออกครั้งแรก: ผู้โดยสารทุกคนในกลุ่มต้องเดินทางด้วยเส้นทางเดียวกัน / เที่ยวบิน / วัน / RBD สำหรับการเดินทางทั้งหมด
 บัตรโดยสารต้องออกวันเดียวกัน / รหัสสำนักงานเดียวกันสำหรับผู้โดยสารทุกคนในกลุ่ม
4. เด็กจ่ายเงิน 75% ของค่าโดยสารผู้ใหญ่สุทธิ
 ทารกที่ไม่มีที่นั่งจ่าย: 50% ของค่าโดยสารผู้ใหญ่สุทธิ
5. ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
6. ค่าโดยสารนี้ต้องใช้สำหรับตั๋วเดินทางไป - กลับไม่อนุญาตให้หยุดพักระหว่างทาง
7. ไม่อนุญาตให้เปิดตั๋วหรือวันที่เปิด การจองต้องได้รับการยืนยันทั้งในส่วนขาออกและขาเข้า
8. มีผลตั้งแต่วันนี้ - วันเดินทางล่าสุด 30SEP17 เท่านั้น NVB / NVA = วันที่เดินทาง
9. ตั๋วไม่สามารถยกเลิกได้ / ไม่สามารถเรียกคืน / ไม่สามารถคืนเงินได้
10. หลังจากออกบัตร:
10.1 ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ
  10.2 การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินขาออก / วันที่ไม่ได้รับอนุญาต
  10.3 เที่ยวบินขาเข้า / วันเดินทางภายในวงเงิน 3,000 บาทต่อรายการเงื่อนไขการส่งเสริมการขาย
  สมัครและ RBD เดียวกันต้องติดต่อ TG OFFICE เพื่อออกตั๋วก่อนหมดอายุตั๋ว (กลับแยกจาก
 กลุ่มจะได้รับอนุญาตด้วยค่าใช้จ่าย)
11. UM / YP ไม่ได้รับอนุญาต
12. การสะสมไมล์เป็นไปตามเงื่อนไขของ ROP
13. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้รวมถึงการอัพเกรดทั้งหมด


Read more...
Read more...