สิงคโปร์แอร์ไลน์ ลดราคา ไปซิริค 21580 บาท รวมภาษีแล้ว
06/05/2017 14:14 Views: 1665
 
สิงคโปร์แอร์ไลน์ ลดราคา ไปซิริค 21580 บาท รวมภาษีแล้ว
ซูริค สวิสต์เซอแลนด์ เริ่มต้น 21580 (รวมภาษี) 

สายการบิน : สิงคโปร์แอร์ไลน์

เงื่อนไขตั๋วเครื่องบิน

1. ออกตั๋วได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
2. สามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้  - 30 เมษายน 2018
3. ตั๋วเครื่องบินมีอายุตั๋ว 1 เดือน
4. ไม่สามารถขอคืนเงินได้
5. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
6. กรณีมี No-show ตั๋วไม่สามารถรีฟันด์ได้ราคาตั๋วอาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สามารถจองได้ที่ 026426865 หรือ 
Read more...


Read more...