ไปญี่ปุ่น ราคาถูก กับสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ซื้อตั๋วล่วงหน้า 45 วัน
05/05/2017 15:42 Views: 607
 


TICKETING DATE : ON/BEFORE 30 JUN 2017
OUTBOUND TRAVELING DATE : ON/BEFORE 20 DEC 2017
SUBJECT TO BLACKOUT DATE AND WITH 45 DAYS BOOKING BEFORE DEPARTURE DATE
               เส้นทาง                      RBD                     ราคาเริ่มต้น                          อายุตั๋ว          
SAPPORO R 13,400 1 เดือน
NARITA N 11,000
OKINAWA 11,000
OSAKA 11,000
NAGOYA 11,000
FUKUOKA 11,000
HIROSHIMA 11,000
KAGOSHIMA 11,000
ISHIGAKI 11,000
SHIZUOKA 11,000
TOYAMA 11,000
MIYAZAKI 11,000
TAKAMATSU 11,000

Terms & Conditions: 
  1. Advance reservation & ticketing at least 45days before departure.
  2. Inbound Blackout period : JPN Not valid for 01-02 Jan'18
  3. ไม่มีราคาเด็ก / ทารก
  4. สามารถยกเลิกตั๋วได้ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น THB2,000 / No Partial refund 


Read more...
Read more...