ตำรวจทำการแจ้งขอ้หา พ.ร.บ. การเดินอากาศ กับผู้โดยสารชาวสวีเดน
03/05/2017 17:27 Views: 550
 
ตำรวจทำการแจ้งขอ้หา พ.ร.บ. การเดินอากาศ กับผู้โดยสารชาวสวีเดน
จากการที่มีชาวต่างชาติ ได้พูดก่อนขึ้นเครื่องบินกับพนักงานต้อนรับว่า  " I have Explosive in sight" ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัตถุระเบิดชำนาญการ EOD เข้าทำการตรวจสอบ แต่ปรากฎว่าไม่มีระเบิด ตามที่พูด ทำให้สายการบินล่าช้า 

ทางตำรวจได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาชาวต่างชาติรายนี้ ตามพระราชบัญญัติ ความผิดบางประการของการเดินอากาศ พุทธศักราช 2558 มาตรา 22 โดยได้ระบุไว้ว่า ผู้ใดแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารที่เป็นเท็จ และการนั้นเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินตื่นตกใจ ผู้กระทำจักต้องระวางโทษไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และหากการกระทำเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยาน ระหว่างทำการบิน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-15 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 2 แสนถึง 6 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แผนกบัตรโดยสารและราคา
www.kmt.co.th
Read more...


Read more...