ราคาแรง สิงคโปร์แอร์ไลน์ เริ่มต้น 3,500 บาท
03/05/2017 14:23 Views: 862
 
ราคาแรง สิงคโปร์แอร์ไลน์ เริ่มต้น 3,500 บาท
ตั๋วไป สิงคโปร์  เริ่มต้น 3,550 - - 
ไม่รวมภาษี 

สายการบิน : สิงคโปร์แอร์ไลน์

เงื่อนไขตั๋วเครื่องบิน

1. ออกตั๋วได้ตั้งแต่วันนี้  - 19 พฤษภาคม 2017
2. สามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน  - 30 กันยายน 2017
3. ตั๋วเครื่องบินมีอายุ 14 วัน
4. รีฟันด์ไมไ่ด้ เปลี่ยนวันเดินทางไม่ได้
5. เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

มีราคาบิซิเนสคลาส เริ่มต้น 16,800 บาท ไม่รวมภาษี กรณุราสอบถามด่วน


ราคาตั๋วอาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สามารถจองได้ที่ 026426865 หรือ 
Read more...


Read more...