การบินไทย Happy In Love For 2
31/01/2017 12:48 Views: 1398
 


เปิดต้อนรับเดือนแห่งความรัก กับโปรโมชั่น HAPPY IN LOVE FOR 2 
สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ : 01-28 กุมภาพันธ์ 2560
เริ่มเดินทางได้ตั้งแต่ : 01 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2560
ช่วงห้ามเดินทาง : 05-15 เมษายน 2560

เส้นทาง (From BKK)   RBD   ราคาชั้นประหยัด ไป-กลับ (GV2) อายุบัตรโดยสาร
HONG KONG W 5,780 14 วัน
FUKUOKA W 12,330 14 วัน
NARITA W 13,300 14 วัน
KANSAI W 13,300 14 วัน
NAGOYA W 13,300 14 วัน
TAIPEI W 8,105 14 วัน
YANGON W 4,450 14 วัน
HO CHI MINH W 3,550 14 วัน
HANOI W 3,550 14 วัน
PHNOM PENH W 5,250 14 วัน
VIENTIANE W 5,250 14 วัน
DELHI W 8,650 14 วัน
JAIPUR W 10,200 14 วัน
TEHRAN W 13,785 14 วัน
AUCKLAND W 23,400 14 วัน
LONDON W 23,675 21 วัน
FRANKFURT W 23,000 21 วัน
PARIS W 23,000 21 วัน
ZURICH W 23,000 21 วัน
ROME W 22,030 21 วัน
MILAN W 22,030 21 วัน
MUNICH W 22,030 21 วัน
BRUSSELS W 22,030 21 วัน
COPENHAGEN W 22,030 21 วัน
STOCKHOLM W 22,030 21 วัน
OSLO W 22,030 21 วัน
MOSCOW W 20,090 21 วัน
เงื่อนไขบัตรโดยสาร
1.GV2 : ผู้โดยสารเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
2.ครั้งแรกที่ออก : ผู้โดยสารทุกคนในกลุ่มต้องเดินทางเหมือนกัน เส้นทาง / เที่ยวบิน / วันที่ / RBD สำหรับการเดินทางทั้งหมด
3.เด็กและผู้ใหญ่ราคาบัตรโดยสารเท่ากัน 
4.บัตรโดยสารไม่สามารถ endorsable / reroutable / และ ไม่สามารถคืนเงินได้
5.หลังจากออกบัตรโดยสาร : การเปลี่ยนแปลง
5.1 ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
  5.2 ไม่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินขาออกได้
  5.3 การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินขาเข้า / มีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/บัตรฯ
6.UM / YP ไม่ได้รับอนุญาต
7.ไมล์สะสมอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ ROP
8.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ รวมถึงการอัพเกรดทั้งหมด

*** กรณีข้อผิดพลาดใน NAME (คนเดียวกัน) ก่อน DAPARTURE - มีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/บัตรฯ

TG ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสารและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีและค่าเชื้อเพลิงต่างๆ***Read more...
Read more...