สายการบินเอทิฮัดชี้แจงเรื่องการปลอมแปลงข้อความตั๋วที่ได้รับรางวัล
28/09/2016 14:41 Views: 1992
 
สายการบินเอทิฮัดชี้แจงเรื่องการปลอมแปลงข้อความตั๋วที่ได้รับรางวัล

แถลงการณ์สายการบินเอทิฮัด

สายการบินเอทิฮัด ได้รับทราบว่ามีหลายเว็ปไซต์ที่มีการปลอมแปลงข้อความที่กล่าวว่า ผู้โชคดีที่ได้ทำการตอบแบบสอบถามและกิจกรรมอื่นๆ เช่น แชร์ลิ้งค์ไปยังเฟซบุ๊คของตนเอง และของเพื่อน จะได้รับบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ จากสายการบินฯ


ทางสายการบินฯ ขอแจ้งว่าข้อเสนอดังกล่าว ล้วนเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น และทางสายการบินฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ และได้เริ่มทำการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อเจ้าของเว็ปไซต์เหล่านั้นแล้ว

ทั้งนี้ หากมีการนำบัตรโดยสารใดๆก็ตาม ที่ไม่ตรงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทางสายการบินฯกำหนด ทางสายการบินฯจะถือว่าบัตรโดยสารนั้นเป็นโมฆะ และไม่สามารถนำมาใช้เพื่อเดินทา
งกับทางสายการบินฯได้


Etihad Airways has been made aware of a number of bogus websites on which Etihad Airways tickets are offered in return for participants completing a survey, adding a link to their Facebook account and sharing it with friends, and other similar activities.

Any offer of Etihad Airways flight tickets through these bogus websites is fraudulent. Etihad Airways has no association with these websites whatsoever and has initiated proceedings against the owners of the sites.


Any tickets issued contrary to the airline’s terms and conditions are void and won’t be accepted for travel on Etihad Airways.

Read more...


Read more...