การบินไทย จัดโปรโมชั่น ช๊อคโลก
07/01/2009 10:49 Views: 50726
 

เปิดจองแล้ววันนี้ ทางโทรศัพท์ 026426865 หรือ 022457368 - 9
สำหรับทางอินเตอร์เน็ต จะเปิดจองหลังจากเปิดทำการปีใหม่ วันที่ 5 มกราคม 2551

** ค่าธรรมเนียมน้ำมัน ลดราคาแล้วของการบินไทย เริ่ม 19 ธันวาคม 2551 *
*  ราคาไม่รวมภาษี และค่าธรรมเนียมน้ำมัน * Taxes are Excluded

TICKETING DATE ระยะเวลารับตั๋ว : 01 JAN 2009 - 31 MAR 2009
DEPARTURE DATE ระยะเวลาเดินทาง : 01 JAN 2009 - 31 MAR 2009

ROUTING
ECONOMY CLASS ชั้นประหยัด
ROYAL SILK CLASS ชั้นธุรกิจ
RBD
FARE
VALIDITY
RBD
FARE
VALIDITY
HONGKONG
W
5200
7DAYS
J
17000
6MTHS
TOKYO
V
13800
1MTH
J
46000
6MTHS
OSAKA
W
13800
1MTH
J
46000
6MTHS
NAGOYA
W
13800
1MTH
J
46000
6MTHS
FUKUOKA
W
13800
1MTH
J
46000
6MTHS
SEOUL KOREA
W
10300
1MTH
J
30500
6MTHS
PUSAN KOREA
W
10300
1MTH
J
30500
6MTHS
TAIPEI
W
5200
1MTH
J
22500
6MTHS
MANILA
W
4800
1MTH
J
21000
6MTHS
PEKKING CHINA
W
7800
1MTH
J
24000
6MTHS
SHANGHAI
W
7800
1MTH
J
20500
6MTHS
GUANGZHOU
W
5200
1MTH
J
16000
6MTHS
CHENGDU
W
5200
1MTH
J
15500
6MTHS
XIAMEN
W
5200
1MTH
J
16000
6MTHS
KUNMING
W
5200
1MTH
J
13000
6MTHS
KUALALUMPURE
W
2800
1MTH
J
13500
6MTHS
SINGAPORE
W
3500
1MTH
J
13500
6MTHS
BALI DENPASAR
W
6800
1MTH
J
30900
6MTHS
YANGON
V
4300
1MTH
J
11000
6MTHS
PHANOMPHEN
V
4300
1MTH
J
11400
6MTHS
HANOI
V
4800
1MTH
J
13400
6MTHS
HOJIMINCH
V
4800
1MTH
J
13100
6MTHS
VIENTEIN
V
4300
1MTH
J
10500
6MTHS
BOMBAY
W
5400
1MTH
J
21500
6MTHS
KALKATA
W
3900
1MTH
J
16000
6MTHS
DELHI
W
6200
1MTH
J
21500
6MTHS
CHENNAI
W
6400
1MTH
J
21500
6MTHS
SHAMSHABAD
W
6400
1MTH
J
20500
6MTHS
BANGALORE
W
6400
1MTH
J
21500
6MTHS
DHAKA
W
4400
1MTH
J
15800
6MTHS
KARACHI
W
5900
1MTH
J
22000
6MTHS
LAHORE
W
5900
1MTH
J
22000
6MTHS
ISALAMABAD
W
5900
1MTH
J
22000
6MTHS
KATHMANDU
W
6200
1MTH
J
19000
6MTHS
COLAMBO
W
4400
1MTH
J
15800
6MTHS
DUBAI
W
8100
1MTH
J
24500
6MTHS
MUSCUT
W
6900
1MTH
J
22500
6MTHS
KUWAIT
W
8400
1MTH
J
25500
6MTHS
BRISBANE
W
16400
1MTH
J
88490
6MTHS
MELBOURNE
W
16400
1MTH
J
88490
6MTHS
SYDNEY
W
16400
1MTH
J
88490
6MTHS
PERTH
V
14920
1MTH
J
76440
6MTHS
AUCKLAND
V
22480
1MTH
J
108650
6MTHS
LONDON
V
25500
1MTH
J
108270
6MTHS
MADRID
V
25500
1MTH
J
108270
6MTHS
PARIS
V
25500
1MTH
J
108270
6MTHS
ZURICH
V
25500
1MTH
J
108270
6MTHS
MILAN
V
25500
1MTH
J
108270
6MTHS
ROME
V
25500
1MTH
J
108270
6MTHS
FRANKFURT
V
25500
1MTH
J
108270
6MTHS
MUNIC
V
25500
1MTH
J
108270
6MTHS
COPENHAGEN
V
25500
1MTH
J
108270
6MTHS
STOCKHOLM
V
25500
1MTH
J
108270
6MTHS
MOSCOW
V
23500
1MTH
J
78540
6MTHS
ATHEN
V
23500
1MTH
J
78540
6MTHS

เงื่อนไข ตั๋ว ชั้นประหยัด ECONOMY CLASS CONDITIONS

1. หลังจากออกตั๋วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ทั้งขาไปและกลับ
After Tickted date change inbound / outbound is not permitted
2.ไม่ราคาลดสำหรับเด็ก No Child Fare
3.ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ Mileage is not accrual.
4. ไม่สามารถรีฟันด์ได้ทุกประการ และไม่สามารถอัปเกรด None Refund

 

งื่อนไข ตั๋วชั้นนักธุรกิจ ROYAL SILK CLASS CONDITIONS

1. หลังจากออกตั๋วแล้วไฟล์ขาไปไม่สามารถเปลี่ยนได้ ส่วนขากลับสามารถทำได้
After Ticketed date change outbound is not permitted.
2. ไม่มีราคาลดสำหรับเด็ก No Child Fare
3. สามารถสะสมไมล์ได้ปกติ Mileage Normal accrual.
4. ตั๋วที่ยังไม่ได้ใช้สามารถรีฟันด์ได้ 5000 + + None used ticket can be refund 5000+ +
5. ตั๋วที่ใช้ไปแล้วไม่สามารถรีฟันด์ได้ No Partial refund.

 

 

 

Read more...


Read more...