สิงโปร์แอร์ไลน์ จัดโปรโมชั่น เดินทางพร้อมกัน 2 คน ถึง 15 กรกฎาคม
03/07/2008 17:13 Views: 10540
 
สิงโปร์แอร์ไลน์ จัดโปรโมชั่น เดินทางพร้อมกัน 2 คน ถึง 15 กรกฎาคม

เรียนท่านผู้โดยสาร

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณอย่างสูง สำหรับการให้ความอุปการคุณ บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับโปรโมชั่นใหม่ ในเส้นทางหลักๆ ของสิงคโปร์แอร์ไลน์ โดยให้สามารถจองและออกตั๋วได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ออกเดินทาง ได้จนถึง 31 สิงหาคม 2008

เส้นทางหลักที่ทำการบิน

สิงคโปร์ 14 วัน
ราคาเริ่มต้น 4200 บาท

โตเกียว  45 วัน
ราคาเริ่มต้น 11300 บาท


บาหลี / จากาต้า
เริ่มต้น 9400 บาท

เพิร์ธ 60 วัน
ราคาเริ่มต้น 10900 บาท

บริสเบนส์ / เมลเลอร์น / ซิดนีย์  60 วัน
ราคาเริ่มต้น 16900 บาท

หมายเหตุ * สิงคโปร์ - ซิดนีย์ ห้ามใช้ไฟล์ เอสคิว 221/เอสคิว222 ที่บินด้วยแอร์บัส เอ 380

เงื่อนไข

ต้องเดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน (ขึ้นไป) เท่านั้น
ราคาไม่รวมภาษี และประกันภัย
ห้ามเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหลัง จากออกบัตรโดยสารแล้ว
ห้ามขอคืนเงินสำหรับตั๋วที่ไม่ได้ใช้

Read more...


Read more...