ประกาศผู้โดยสารทราบ
21/07/2021 22:33 Views: 58393
 
เรียนท่านผู้โดยสาร

สืบเนื่องจากสถานการณ์ระบาดใหม่ของโรค Covid - 19 ทำให้พนักงานต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน แต่อย่างไรก็ตามท่านสามารถสอบถามเกี่ยวกับราคาบัตรโดยสารได้ตามปกติ ที่เบอร์ 026426865 อัตโนมัติ  ได้ตลอดเวลาทำการ

แผนกบัตรโดยสารและราคา