เที่ยวบินซึ่งทำการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
26/03/2007 10:17 Views: 9646
 
เที่ยวบินซึ่งทำการบิน  ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เชียงใหม่

ดอนเมือง-เชียงใหม่                                                                                เชียงใหม่-ดอนเมือง

TG1106

08.00-09.10

 

TG1107

09.55-11.05

TG1114

10.40-11.50

 

TG1115

12.35-13.45

TG1116

14.35-15.45

 

TG1117

16.30-17.40

TG1120

16.10-17.20

 

TG1121

18.05-19.15

TG1122

20.05-21.15

 

TG1123

22.00-23.10

TG1124

22.10-23.20

 

 

 


       สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่                                                                                 เชียงใหม่-สุวรรณภูมิ

TG102

07.45-08.55

 

TG125

07.30-08.40

TG104

10.30-11.40

 

TG103

09.45-10.55

*TG616

12.20-13.30

 

TG117

19.15-20.25

TG116

17.15-18.25

 

*TG617

19.50-21.00

TG126

19.00-20.10

 

TG127

21.00-22.10

                     *เที่ยวบินต่อ ไปยังเมืองคุนหมิง                                                          *เที่ยวบินต่อ ออกจากเมืองคุนหมิง


เชียงราย

ดอนเมือง-เชียงราย                                                                                 เชียงราย-ดอนเมือง

TG1132

11.55-13.15

 

TG1133

14.00-15.20

TG1140

18.00-19.20

 

TG1141

20.05-21.20

 

สุวรรณภูมิ-เชียงราย                                                                               เชียงราย-สุวรรณภูมิ

TG130

13.45-15.05

 

TG131

15.55-17.10


ภูเก็ต

ดอนเมือง-ภูเก็ต                                                                                      ภูเก็ต-ดอนเมือง

TG1203

07.20-08.40

 

TG1204

09.25-10.50

TG1205

10.05-11.25

 

TG1206

12.10-13.35

TG1213

11.40-13.00

 

TG1214

13.45-15.10

TG1215

16.50-18.10

 

TG1200

15.35-17.00

TG1221

19.30-20.50

 

TG1216

19.00-20.25

 

 

 

TG1222

21.35-23.00

 

สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต                                                                                     ภูเก็ต-สุวรรณภูมิ

TG201

08.00-09.20

 

TG202

10.10-11.35

TG213

14.05-15.25

 

*TG609

14.40-16.05

TG217

16.00-17.20

 

**TG986  Related links
 • 21/07/17  สายการบิน Air France เปิดตัวสายบิน Low Cost
  ข่าววงในว่าจะมีการเปิดสายการบินต้นทุนต่ำ ซึ่งบริหารโดยสายการบิน Air France ยักษ์ใหญ่แห่งวงการบินฝรั่งเศษ ...
 • 20/07/17  การบินไทย Loving Thai หน้า 3
  การบินไทยกับโปรโมชั่น LOVING THAI เปิดให้สำรองที่นั่งแล้วค่ะ "ดูรายละเอียดด้านล่าง" สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันนี้ ...
 • 20/07/17  การบินไทย Loving Thai หน้า 2
  การบินไทยกับโปรโมชั่น LOVING THAI เปิดให้สำรองที่นั่งแล้วค่ะ "ดูรายละเอียดด้านล่าง" สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันนี้ ...
 • 20/07/17  HELLO INDOCHINA & MYANMAR
  การบินไทยกับโปรโมชั่น HELLO INDOCHINA & MYANMAR เปิดให้สำรองที่นั่งแล้วค่ะ "ดูรายละเอียดด้านล่าง" ...
 • 20/07/17  การบินไทย Loving Thai หน้า 1
  การบินไทยกับโปรโมชั่น LOVING THAI เปิดให้สำรองที่นั่งแล้วค่ะ "ดูรายละเอียดด้านล่าง" สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันนี้ ...

Read more...


Read more...