ตั๋วเครื่องบิน :  สายการบิน :  สนามบิน :  ทัวร์ :  จองโรงแรม :  E-Ticket :  สถานที่ติดต่อ :  ชำระค่าบริการ
Japan 3 วัน 2 คืน 21000 โรงแรม + ตั๋วเครื่องบิน
08/06/2010 13:59 Views: 3808 

KMT ARIGATO PACKAGE  TOURS

โรงแรมในญี่ปุ่น :
 Sunshine City Price Hotel  ระดับ 3 ดาว
ราคาต่อท่านสำหรับพักห้องคู่ : 21000 บาท
Period : 01 April 2010 - 30 September  2010

รายละเอียด
 - รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (กรุงเทพ - โตเกียว / โอซาก้า / นาโกย่า - กรุงเทพ) อายุตั๋ว 10 วันเท่านั้น

 - โรงแรมในญี่ปุ่น 2 คืน พร้อมอาหารเช้าแล้ว

 - ไม่รวมภาษี และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง


ค้นหาเที่ยวบิน
Copyright©2015 Kmt.co.th | Powered by Smethailand
Krungthep Metro Travel (Thailand) Co.,Ltd.: 41 Lertpanya Bldg., Sri Ayutthaya Rd., Payathai, Rajathewee,
Bangkok, Thailand 10400  Tel: (66) 2642-6865 Fax: (66) 2642-6867 Map